Vahtrepa Investments OÜ

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 79 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Lepsoo
 
Alghind:100.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.12.2019 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Raivo Nirk (pankrotis) (isikukood 37405152720) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Vahtrepa Investments OÜ (12793218) osa nimiväärtusega 17582 EUR, 100% osakapitalist.

Alghind: 100 euro(t).

Omanik: Raivo Nirk (pankrotis) (isikukood 37405152720)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50140 ning tasuda tagatisraha 10 eurot Raivo Nirk (pankrotis) arveldusarvele nr EE191010052003481004 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.12.2019 10:00 oksjonil ID50140 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.12.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 16.12.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.12.2019 kell 16:00 ja lõpeb 03.01.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info vara kohta haldurilt, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee.
Menetluse nr: 2-19-1002
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Helen Friedemann
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1553419
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-1002
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1432714)
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade (1466220)
Pankroti väljakuulutamise teade (1480103)
Pankrotihalduri vahetumise teade (1494526)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1509490)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1513301)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1513302)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1514992)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1520003)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1521448)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1525947)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1539745)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1541529)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1541531)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1547395)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1547397)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1553420)