Virzino OÜ

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 64 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Raivo Piirla
 
Alghind:300.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.12.2018 15:00
 
Ametlik Teadaanne

ALLIKI LUUASEP (isikukood 46504035217) (pankrotis) pankrotihaldur Raivo Piirla avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb suulisel enampakkumisel pankrotivara:
Virzino OÜ (registrikood 12528953) osa nimiväärtusega 2500.00 €.

Alghind: 300,00 euro(t).

Omanik: ALLIKI LUUASEP (isikukood 46504035217) (pankrotis)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida Õigusbüroo Edikte L.Koidula 4/2-3, Tallinn Tagatisraha 30.- eurot tuleb tasuda Alliki Luuasep arveldusarvele EE371010010780798010 AS SEB...

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele Tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine toimub 21.12.2018 algusega kell 15.00 Õigusbüroo Edikte L.Koidula 4/2-3, Tallinn. Vara osta soovival isikul on õigus esitada kirjalik pakkumine enampakkumisel osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks. Kirjalik pakkumine peab olema kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna Enampakkumine ning olema laekunud eelnimetatud aadressile hiljemalt 20.12.2018 kell 15.00.

Tagatisraha on tasutud Pakkumiste samm 20.-eurot

Suulise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna kohe pärast enampakkumise lõppemist TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab suulise enampakkumise võitja tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tel. 5014261, e-post edikte@edikte.ee
pankrotihaldur Raivo Piirla
Köleri 3-3, 10150 Tallinn
Telefon: 5014261
E-post: edikte@edikte.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Raivo Piirla
Telefon: 5014261
E-post: edikte@edikte.ee
Teadaande number 1402094