Vjatšeslav Vassiljev'ile kuuluv 1/2 suurune mõtteline osa Ljudmila Vassiljeva pärandvara ühisusest

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 376 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:150.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.04.2020 12:30
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Vjatšeslav Vassiljev'ile kuuluv 1/2 suurune mõtteline osa 13.11.2017.a. surnud Ljudmila Vassiljeva (isikukood: 45311142234) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teada olevalt kuulub Vjatšeslav Vassiljev'ile kuuluva pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas 1/2 suurune mõtteline osa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1441908, asukohaga Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Aasa tn 16-52. Kinnisasja üldpind on 21,70 m2.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.

Pärandvara läks pärimisele kahe kaaspärija vahel. Pärandvara inventuuri kohtutäiturile teada olevalt pärimismenetluse ajal läbi ei viidud.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 150 euro(t).

Omanik: Vjatšeslav Vassiljev (isikukood 37309260386)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51999 ning tasuda tagatisraha 15 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 12:30 oksjonil ID51999 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 12:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.03.2020 kell 13:05 ja lõpeb 07.04.2020 kell 12:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.04.2020 kell 13:30 ja lõpeb 15.04.2020 kell 14:30. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 15 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral helistada kohtutäituri büroo töötaja Heldin Toomingas 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.
Menetluse nr: 022/2014/3395
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1590269
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2014/3395
Arhiivis
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1430145)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1453672)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1473553)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1492485)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1519561)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1538236)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1559582)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1574244)